Elektriajamiga auto töögrupp


Eesmärk

Viidata kõrgepinge elektriajamiga auto valmistaja nõuetele seadusandluses

    Sellega:

  • Anda valmistajanõuete viitega konkreetne alus ja suunis valdkonnaga seotud osapooltele.
  • Vähendada kõrgepinge elektrisüsteemidega seotud riske ja nende realiseerumise tõenäosust.

Taust

Eesti seadusandluses puudub kõrgepinge elektriajamiga autode käitluse (eriti remonttööde) puhul asja- ja ajakohane viide nõuetele. Lähedaseim standard kirjeldab elektripaigaldiste käitu (EVS-EN 50110-1:2013), kus mööndatakse ka selle kohaldamise võimalust sõidukitele muude täpsustusteta. Lisaks on leitavad näiteks elektriseadmete remonditöökoha nõuded. Kuid autonduse spetsiifikast ja margipõhistest käitlusnõuete näidetest tulenevalt on selge, et nt. pesumasinate remondiks mõeldud töökoha nõuete kohaldamine autonduses ei ole mõeldav.

Kõrgepinge elektrisüsteemidega autode remondiks ei anna Eestis pädevusi ükski riiklik institutsioon. Kutse- ja kõrgharidus õppekavad ei anna lõpetajatele pädevusi (antakse küll teadmised). Konkreetse auto puhul on pädevusi andvaks institutsiooniks margipõhine koolitussüsteem. Lisaks on margipõhiste juhendite põhjal tavaliselt ka komplektsed nõuded personalile, töökojale, töökohale, seadmetele, tööriistadele jmt. Samuti remondijuhiste jälgimisel tuleb lähtuda autoriseeritud juhenditest, mis on kättesaadavad litsentsitasude alusel veebikeskkondade kaudu.

Kõrgepinge elektrisüsteemid omavad suuremat integreeritud ohtu ning on sõidukitel vastavate kaitsemehhanismidega riskide maandamiseks kaitstud. Mitte nõuete kohase käitlemise korral on suur oht töö tegijale, töö keskkonnale ja kolleegidele ning auto kasutajale ja omanikule. Kõrgepinge elektrilöögi tekkimise võimalus on otsene surma või tervisekahjustuste tekkimise ohuallikas. Lisaks on mitmed ohufaktorid nagu akude süttimine, elektrolüüdi lekkimine, auto ohutussüsteemide rikkumine jmt. Sõiduki valmistaja on erinevate ohutussüsteemide loomisega (nagu isolatsiooni takistuse mõõtmine, kaitseahelate ja pistikute korrasoleku kontroll, nn. “hoolduspistiku” kasutamine ning ohustustamisprotsesside väljatöötamine) taganud riskide maandamise tehnika, mis on ka EL tüübikinnitusnõuete kohaselt turule lubatud toodete näol jõudnud kasutusse. Siis tuleb luua ka konkreetne alus tootja poolt ettenähtud nõuete järgimiseks auto käitlusega seotud protsessides, et tagada kaitsemehhanismide tõrgeteta toimimine valmistaja poolt ettenähtud korras.

Ajakava

2024-05-09 Töögrupi 7. kohtumine (regulatsiooni võimalused, riskianalüüsi rakendumine)

2023-11-08 Töögrupi 6. kohtumine (regulatsiooni vajaduse kaardistamine, tuleohutusnõuete kaardistamise tulemused, roheoskuste meetme tutvustus)

2023-05-10 Töögrupi 5. kohtumine (tuleohutusnõuete kaardistamise tulemused, kutsekvalifikatsioonide loomise võimalused)

2022-11-09 Töögrupi 4. kohtumine (“Auto kõrgepinge ohuteadliku isiku” osakutse loomise võimalus, järgmiste tegevuste plaan)

2022-05-04 Töögrupi 3. kohtumine (tulemuste ülevaade, järgmiste tegevuste plaaneerimine)

2021-11-01 – Töögrupi 2. kohtumine (ettekanded, järgmiste tegevuste kokkulepped)

2021-05-12 – Töögrupi 1. kohtumine (järgnevate tegevuste ja ajakava väljatöötamine ja kokkulepped)

Q1 2021 – Turu uuring margiesindajate kaasamiseks (Jessica Must, TTK Autotehnika vilistlane)

Töögrupi liikmed

Töögrupis osalemiseks registreerida e-kirja teel info@autoinsener.ee (asutus, esindaja, kontakt(-id)).

Eesti Autoinseneride LiitHenri Vennikas
Jessica Must
Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti LiitMeelis Telliskivi
Autokutseõppe LiitAhti Aasala
Kristina Kurotškina
Priit Auväärt
Eesti Kindlusseltside LiitMeelis Kuusen
Marion Meius
KliimaministeeriumSven Nurk
Majandus ja KommunikatsiooniministeeriumMerike Ring
TranspordiametJürgo Vahtra
Mart Linna
TööinspektsioonRein Reisberg
PäästeametErti Suurtalu
Toyota Baltic ASLauri Ert
Elke Mustamäe ASAndo Rahu
City Motors ASRaul Aava
Möller Auto Tallinn OÜTaavi Ragul
Veho Baltics OÜIlja Semjonov
Auto 100 ASMauri Liiver
Amserv Auto ASLauri Laev
Inchcape Motors Estonia OÜ (BMW)Kaido Hiieleek
Nissan Nordic OYArdo Antoni
Catwees OÜLeho Pallon

Kontakt: Jessica Must (jessica.must@autoinsener.ee)

Tulemused

Töögrupi liikmete ja Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika eriala diplomandide panusel on valminud erinevaid uurimistöid ning alusdokumente (riskianalüüsi lisa auto ettevõtetele).

Riskianalüüs:

Elektriajamiga autodega tegeleva ettevõtte riskianalüüsi näidis olemasoleva ettevõtte riskianalüüsi täiendamiseks:

Diplomitööd:

Terminid

TerminSelgitus
Auto kõrgepinge elektrisüsteem>30 VAC
>60 VDC
[UNECE R100 2.24]
Elektriajamiga autoHübriid- või elektriauto (sh. veoauto, autobuss jmt.)