Kutse taotlemine1. Kutse taotlemise eeltingimused ja enese hindamine

Tutvu autoinseneri kutsestandardites kirjeldatavate kutse kirjelduste (A osa), kompetentsusnõuete (eriti B2 alapunktid) ja lisadega, et veenduda hariduskäigu, töökogemuse ja koolitustasemete vastavuses. Enesehindamisvormid on vastavavalt tasemele erinevad.

Kutseandmise kord on leitav Kutseregistri veebilehelt.

Eeltingimused ja enesehindamine:

 • Autoinsner, tase 6 (standard / enesehindamisvorm)
  • kõrgharidus autotehnikas, elektroonikas, mehaanikas või mehhatroonikas
  • erialane töökogemus
 • Diplomeeritud Autoinsener, tase 7, (standard / enesehindamisvorm)
  • Autoinsener, tase 6 kutse
  • täienduskoolitus 25 EAP mahus + individuaalne täiendusõpe 30 TP mahus
   või
  • magistrikraad autotehnikas, elektroonika, mehaanikas või mehhatroonikas
  • erialane töökogemus
 • Volitatud Autoinsener, tase 8, (standard / enesehindamisvorm)
  • Diplomeeritud autoinsener, tase 7 kutse
  • täienduskoolitus 6 EAP + täiendusõpe 50 TP mahus
   või
  • doktorikraad autotehnikas, elektroonika, mehaanikas või mehhatroonikas
  • erialane töökogemus

2. Avalduse täitmine

Taotluse avaldusvormiga koos esitatavad dokumendid digiallkirja konteineris:

 • kutse taotlemise avaldus,
 • isikut tõendava dokumendi koopia,
 • curriculum vitae,
 • haridust- ja täiendkoolitusi tõendavate dokumentide koopiad,
 • erialase tööga seotud tööde kirjeldus (tööde loetelu, enesehinnang, eneseanalüüs jm),
 • motivatsioonikiri,
 • taotleja poolt täidetud enese hindamise vorm,
 • võimalusel soovituskiri autoinseneri kutse omajalt.

3. Taotluse esitamine

Esita täidetud avaldus koos lisadega allkirjastatuna digiallkirja konteineri info@autoinsener.ee Taotlused kogutakse kokku ning esitatakse kutse- ja hindamiskomisjonile sagedusega 1x/6 kuud, ehk kaks korda aastas aprilli ja novembri kuus. Taotlus võetakse menetlusse kõigi tasemete esma- ja taastõendamise korral kehtestatud hinna 150€ tasumisel Autoinseneride Liidu pangakontole. Väljastatavate kutsetunnistuste kehtivusaeg on 5 aastat.


4. Kutsetaotluse hindamine ja kutse väljastamine

Kutseandmise korraga saab tutvuda siin. Kutsed väljastatakse elektrooniliselt (Kutsekoda kannab avalikku elektroonilisse registrisse). Paberkandjal kutsetunnistuse väljastamiseks tuleb esitada eraldi sooviavaldus.

Blanketid: