Organisatsioon


Eesti Autoinseneride Liit on loodud ühendamaks valdkonna spetsialiste läbi kutsala arendamise ja edendamise.

Peamiseks eesmärgiks on autoinseneride 6, 7 ja 8-nda taseme kutseandja staatuse saavutamine ja hoidmine.