Kutse


Eesti Autoinseneride Liit on autoinseneride 6, 7 ja 8-nda taseme kutse andja (tähtajaline õigus kuni 20.04.2025).

Kutsetaotlusi esitatakse kutsekomisjonile hindmaiseks kaks korda aastas tähtaegadega 1. Aprill ja November. Kõige kauem võtab kutsetaotluste menetlemine aega kuni 20 tööpäeva, misjärel tehakse otsus teatavaks taotlejale ning vastavalt lisatakse kutsetunnistus kutseregistrisse.

Hind on 150€ kõikide autoinseneri kutsete tasemete esmase taotluse ja taastõendamise puhul.

Kutsekomisjoni koosseis:

  • Henri Vennikas, Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Arno Sillat, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit
  • Aivar Soone, Baltic Agro Machinery AS
  • Lauri Ert, Toyota Baltic AS
  • Sven Andresen, Mootorgrupp AS

Kutsestandardite ja kutsesüsteemi ning väljastatud kutsetunnistustustega saab tutvuda Kutsekoja kodulehel: