Elektriajamiga autodega tegeleva ettevõtte riskianalüüs


Elektriajamiga Autode Töögrupi kohtumiste käigus leiti, et üks võimalus tööohutuse suurendamiseks on kaardistada ettevõtte riske, mis tulenevad elektriajamiga autode käitlemisest.

Ülesande võttis lahendamiseks TTK autotehnika eriala diplomand (nüüdseks vilistlane) Sander Rosenbaum, kes analüüsib oma diplomitöös erinevaid riskitegureid ning kaardistab need ettevõtte riskianalüüsi täiendamiseks vastavates riskianalüüsi standartmudeli alamliigitustele.

Leides täiendusvõimalusi ja/või muudatusettepanekuid, siis palume need edastada info@autoinsener.ee e-maili aadressil.

Elektriajamiga autodega tegeleva ettevõtte jaoks riskianalüüsi täiendavad punktid on leitavad standardse analüüsi põhja peal siin (PDF):

Diplomitööga saab tutvuda siin (PDF):